Hoel Vassverk SA, co/Roald Gustad, Bådalsveien 780, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18

FORSKNING PÅ VANN

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og de arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Deres forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. De kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.