Hoel Vassverk SA, co/Roald Gustad, Bådalsveien 780, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18

STYRE

Styreleder:

Roald Gustad

Styremedlemmer:

Birger Gikling Ingeborgvik, Nestleder

Eli Irene Nedal, Kasserer

Håkon Nedal Johnsen

Olav Einar Nedal, Dataansvarlig / Sekretær / Internkontrollansvarlig

Varamedlemmer:

Svein Arve Hoseth

Kristin Aasen Gjertsen

Marthe H. Sirivik

DAGLIG LEDER

Roald Gustad

ØVRIGE VERV

Revisor

Per Henden

Anne Lise Karlsen

Valgkomite:

Guri Tove Nedal

Anders Lindset

Marte Nedal Johnsen