Hoel Vassverk SA, co/Roald Gustad, Bådalsveien 780, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18

KVALITETSYSTEM I LANDBRUKET (KSL)

KSL pkt 7.2.7 sier: Dersom vannet kommer fra egen, privat vannkilde, skal det tas vannprøve for analyse hver høst i tidsrommet august- november. Analyseresultatene arkiveres i 2 år.

Dersom en er tilknyttet  offentlig godkjent vannverk er det vannverket som tar vannanalysene og oppbevarer analyseresultatene. Det anbefales at vannkilde og vannførende ledninger blir avmerket på kart.

Drikkevannskvalitet er kravet for vann brukt ved melking og rengjøring av melkeutstyr. Det aktuelle analyselaboratorium skal kunne gi tilbakemelding på om vannprøven holder dette nivået.

Som leverandør av vann til de fleste gårdene i Bådalen sørger vi for å oppfylle kravene til vannprøvetaking og oppbevaring av resultater som her er beskrevet.

Drikkevannforskriften

Veiledning til drikkevannsforskriften

De viktigste endringene i den nye drikkevannsforskriften