Hoel Vassverk SA, co/Roald Gustad, Bådalsveien 780, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18

FROSTRÅD

Det vil nesten alltid være billigere å forebygge at vannrør fryser, enn å måtte reparere etter en påfølgende vannskade.

TINEAPPARAT

Hoel Vassverk har tineapparat.  Innenfor sonen regulert i vedtektenes §5 beregnes timepris for tining.

HUS OG BYGNINGER SOM IKKE ER I BRUK

Sørg for å lukke kjellervinduer om høsten slik at de ikke blir stående åpne når frosten kommer.  Dette er meget viktig for å unngå frostskader.  Avtapping av utetappekranen er også svært viktig, og bør gjøres i god tid før kulden kommer.  Ha på tilstrekkelig varme i bygget for at rørene ikke skal fryse.  Det er også et godt råd å isolere vann- og avløpsrør i kalde rom og i kjelleren. Hvis du har vannrør som går i krypkjeller eller loft, eller det er grunt der vannrør går fram til bygningen, f.eks. over gårdsplasser hvor det blir brøytet og det ikke vil være isolerende snølag, eller i tilfelle barfrost, kan det være en løsning  å få montert varmekabler.  Dette kan være en god løsning.  Hvis rørene er synlige kan varmekabel festes med strips utenpå røret.  Det finnes også løsninger hvor man kan få montert et ekstra T-ledd på røret slik at varmekabel kan tres inn i selve røret hvor man ikke har fri tilgang til røret, f.eks. i isolerte vegger eller under jorden ute. Hvis  vannet har frosset, må du være varsom ved opptining. Store temperatursvingninger kan gjøre skaden verre. Hvis det har blitt sprekker på rørene, oppstår vannskadene  når vannet har tinet.  Det er å anbefale at profesjonell hjelp tilkalles, dvs en rørlegger, dersom vannet fryser.

HYTTER

I vintersesongen bør hovedkran stenges når man ikke bruker hytten for å unngå frostsprengte rør.
Skadene kan bli store hvis vannet i rørene fryser til is innvendig i hytten, og sprenger rørene når det igjen tiner, derfor er det en billig forsikring å sørge for at hovedkran er stengt, og at rørene er uttappet når man ikke bruker bygningen.  Hvis rørene ikke blir tømt er det viktig at det står på nok varme til at det ikke fryser inne i hytten.