Hoel Vassverk SA, co/Roald Gustad, Bådalsveien 780, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18

LEIE AV BOLIG

Det er eier av boligen som er andelseier og har stemmerett på årsmøtene uansett om vannforbruket er inkludert i husleien, eller ikke.

Det er også eier av  boligen som er ansvarlig for betaling av vannavgift, og eier må selv sørge for å innkreve eventuell vannavgift i tillegg til husleien fra leietaker.