Hoel Vassverk SA, co/Roald Gustad, Bådalsveien 780, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18

KJØP AV BOLIG

GJENNOM EIENDOMSMEGLER

Ved kjøp gjennom eiendomsmegler er det vanlig praksis at megler sjekker om Hoel Vassverk SA har noe utestående med selger. Det er vanlig at meglerforretningen lager en avregning mellom kjøper og selger, og gir oss informasjon om hvem ny eier er slik at vi kan få oppdatert vår kundedatabase.  Andel i Hoel Vassverk SA følger eiendommen.

UTEN BRUK AV EIENDOMSMEGLER

Kjøper og selger må sammen  avregne seg i mellom i forhold til andel i Hoel Vassverk SA og for ubetalt vannavgift.  Ny eier er ansvarlig for utestående vannavgift. Følgenede opplysninger må innsendes  pr. brev eller på post@hoelvassverk.no

  1. Dato for overtagelse
  2. Gårds- og bruksnummer
  3. Veiadresse
  4. Ny eiers navn og om regningsadressen er forskjellig fra anleggsadressen
  5. Kjøpers mobiltelefonnummer for innleggelse i Hoel Vassverk SA sin varslingsliste
  6. Kjøpers epostadresse for utsendelse av faktura.
  7. Selgers nye adressse.