Hoel Vassverk SA, co/Roald Gustad, Bådalsveien 780, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18

MEDLEMSKAP

For å kunne kjøpe vann fra Hoel Vassverk SA må det tegnes et medlemskap ved kjøp av andel, slik at en blir andelseier i vannverket.   Plikter og rettigheter som medlem reguleres av Samvirkeloven og av våre vedtekter.Ved salg av eiendommen følger andelen eiendommen og ikke selger, derfor er det viktig at slike endringer blir sendt/ringt inn til vannverket.