Hoel Vassverk SA, Holsveien 52, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18

HOEL VASSVERK SA

Hoel Vassverk SA var stiftet i 1961, og dette erstattet da vannforsyningen som grunneierne på Hoel etablerte rundt 1940.

Det var oppsitterne på Hoel og Bae som startet vassverket.

HAR DU BILDER?

Vi er interessert i bilder fra historikken i vassverket, både før og etter 1961, men spesielt hadde det vært fint om noen hadde bilder og historier fra anleggsperioden omkring 1961, f.eks. lastebilen som ble benyttet til å vinsje opp traktoren for å få fram det som trengtes.

Har du bilder eller informasjon som skulle vært bevart, og kanskje også lagt inn på hjemmesiden her, så ta kontakt med enten Johnny eller Roald.  Vi kan scanne inn bilder hvis noen har bilder liggende.