Hoel Vassverk SA, co/Roald Gustad, Bådalsveien 780, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18

NÅR FEIL OPPSTÅR

PÅ EGEN INSTALLASJON

Det er eieren av den tilknyttede bygningen som har ansvaret for stikkledningen fra hovedvannledningen til og med den innvendige installasjonen, iht vedtektenes §5. Hvis feil oppstår her, ring din egen rørlegger. Hvis din nabo har vann så tyder mye på at feilen er på ditt anlegg. Er du usikker om det er på ditt eller vårt anlegg feilen ligger, ring vå vakttelefon så kan vi hjelpe deg med å få avklart det.

PÅ TILFØRSELEN

Sjekk først om feilen allerede er registrert her hvis ikke, ring snarest vår

24 timers vakttelefon 45 51 74 18

for å sikre at vannlekkasje ikke medfører stopp i vannleveransen i deler av eller hele anlegget. Etter arbeider på rørnettet kan det oppstå både brunt vann og det kan være luft i vannet.

BRUNT VANN

Kan forekomme og de vanlige årsakene kan være  at belegg innvendig i rørene løsner, at vi foretar spyling eller at det er en feil på nettet. Belegg kan også forekomme i ditt private røranlegg, så vårt råd er at du tar av filteret på utløpet av kranen og lar vannet renne i 10 minutter for å se om det blir bedre. Hjelper ikke dette kan du ta kontakt med oss. Brunt vann har vanligvis ikke noen helsemessig risiko, men du kan selvfølgelig gardere deg med å følge våre kokeråd. Se Norsk Vann for mer info: Ofte stilte spørsmål

LUFT I VANNET

Når rørene fylles med vann etter en reparasjon er det allerede luft i rørene og det oppstår luftlommer som etter hvert må komme ut ved tapping av vann. Det kan i verste fall ta flere dager.  Kontakt oss om dette vedvarer.

KLOR.

Etter en reparasjon blir det brukt klor for desinfisering. Selv om rørene spyles etter kloring, kan det hende at klor kan komme inn i de private stikkledningene, og der kan vi ikke få spylt ut.  La vannet renne 10 – 15 minutter, for å se om det hjelper. Er det fortsatt lukt/smak av klor, prøv å la vannet renne i 15 minutter til. Hvis det fortsatt er smak av klor, ta kontakt med oss.

DÅRLIG TRYKK

Dårlig trykk kan skyldes at silen  i krana er blitt tett, prøv først å rense silen for å se om det blir bedre. Her er mer informasjon.