Hoel Vassverk SA, co/Roald Gustad, Bådalsveien 780, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18

LEKKASJER

Gjennomsnittlig lekkasjeprosenten for Norge ligger på ca 40 % og Hoel Vassverk sin lekkasjeprosent er på CA 15%  Det er ikke noe helsemessig problem om vann lekker ut av våre ledninger, men dersom vanntrykket inne i ledningene faller bort kan forurenset vann fra jorda rundt ledningene komme inn i rørene. Det er viktig å holde antall lekkasjer så lavt som mulig.

Lekkasjer stjeler kapasitet og vannet som lekker ut er vann som vannverket har brukt kapasitet på å rense, men som vi ikke får betalt for.  Derfor er det i alles interesse at lekkasjeprosenten er så lav som mulig for å holde kostnadene nede, som igjen medfører så lav pris som mulig for abonnentene.

Målere er plassert på forskjellige steder i nettet  for å oppdage lekkasjer.  Når vi mistenker at det er en lekkasje, må vi ut å lete, og det kan være både tidkrevende og dyrt å finne en lekkasje.

Hvis vi finner  at lekkasjen er på et privat anlegg, blir anleggseieren varslet, og vil få  pålegg om å utbedre feilen innen en bestemt dato.  Huseier er ansvarlig for lekkasjer som beskrevet i vedtektene §5.

HVOR OPPSTÅR LEKKASJER

Lekkasjer i  private anlegg kan være dårlige pakninger i kraner, hull i rør, utette skjøter, anboringer med rustne bolter og lignende. Huseier har ansvar for lekkasjer inne og ute, frem til tilkoblingspunktet til hovedvannledningen.

På vannverkets anlegg er det ofte utette skjøter, sprukne rør  pga aldring/bevegelse i grunnen, eller rustne deler som forårsaker lekkasjer.