Hoel Vassverk SA, co/Roald Gustad, Bådalsveien 780, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18

PRISER

VANNAVGIFT

For 2023 er følgende satser vedtatt på årsmøtet:

For 1. halvår:

Hus kr 2.500,- inkl mva

Hytte kr 1.750,- inkl mva

For 2. halvår:

Hus kr 2.750,-

Hytte kr 2.000,-

Enslige alderspensjonister over 67 år får nedsatt vannavgift til hyttetakst.  Dette trådte i kraft fra andre halvår 2020.

Faktureres  2 ganger pr. år.

Prisene fastsettes av årsmøtet hvert år.

ANDELER

Andeler: kr 7.000,- pr. andel, og det beregnes 1 andel pr bolighus, og en pr. driftsbygning.  For industri blir andel fastsatt av styret i hvert enkelt tilfelle.

Prisen fastsettes av årsmøtet hvert år.

Hvis det skal legges nye rør for påknytning må det påregnes anleggsbidrag i tillegg til andel.

GEBYRER

Det kreves et åpningsgebyr etter stenging (+ eventuelle ekstra kostnader) iht vedtektenes §9 med kr 2.000,-