Hoel Vassverk SA, co/Roald Gustad, Bådalsveien 780, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18

GODKJENNING OG TILSYN MED VANNVERK

Mattilsynet godkjenner og fører tilsyn med vannforsyningssystem, godkjenner vannbehandlingsprodukter og utarbeider forskrifter og veiledere. Mattilsynet arbeider også nært med andre myndigheter for å oppnå en god vannforvaltning.

Folkehelseinstituttet har også mye informasjon  om vann og helse.