Hoel Vassverk SA, co/Roald Gustad, Bådalsveien 780, 6531 Averøy, Orgnr 870526202 tlf 45 51 74 18

LOVER OG REGLER FOR VANNVERK

Vi som vannverk har et sett med lover og regler som regulerer vår virksomhet, her kan du lese mer om de forskjellige lover og forskrifter som gjelder.

Drikkevannsforskriften setter rammebetingelsene for vannkvaliteten. Her kan du lese om de kravene som stilles til drikkevann i Norge. Veilederen til drikkevannsforskriften.

Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen.

Lov om samvirkeforetak (samvirkelova) regulerer vår organisasjonsform, samvirkeforetak.